Medieinstitut – News!

Vår domän är nyheter från Sverige och övriga världen!

Advertisment

SR vilseleder om tysk a-kassesänkning

I ett reportage på onsdagen den 25 oktober framförde Sveriges budskapet att sänkningen av a-kassan i Tyskland för snart två år sedan inte ledde till fler jobb. I inslaget presenteras endast starkt kritiska röster mot reformen från ett ekonomiskt institut och ett fackförbund.

Ämnet är särskilt aktuellt med tanke på den pågående debatten i Sverige, där regeringen just nu genomför åtgärder som påminner om den s k Hartz IV-reformen. Budskapet, som skulle ge belägg för att den nuvarande förändringen i Sverige inte kommer att leda till avsedda effekter i Åströms reportage är dock vilseledande.

Blundar för att arbetslösheten har sjunkit

Sysselsättningen i Tyskland har de facto stigit med cirka 200 000 personer sedan 2005 och beräknas stiga med ytterligare cirka 200 000 under 2007. Och arbetslösheten har minskat från 11,2 procent till 10,4 och beräknas sjunka till 9,9 procent 2007.

Programansvarig på Timbro, anser att det är fel att bortse från den positiva utvecklingen med stigande sysselsättning på den tyska arbetsmarknaden.

- Detta kan ha olika orsaker, inte minst de konjunkturella, och behöver inte bero på just att a-kassan sänktes. Men det kan inte förnekas att den tyska arbetsmarknaden har förbättrats sedan reformen.
Tysk debatt om behov av ytterligare sänkning

Ekonomiska studier har dragit slutsatsen att förändringarna i Tyskland var för små för att uppnå några signifikanta effekter. Detta reflekteras också i den debatt som har pågått i Tyskland om a-kassesänkningen. Inget av detta refererades.

- En vanlig slutsats i den tyska diskussionen kring a-kasseförändringen är att effekterna blev begränsade, men att detta berodde på att reformen urvattnades. Tyvärr blev det lönsamt för personer som tidigare har levt på socialbidrag att just avstå från att arbeta. Med andra ord var det snarare fråga om otillräckliga sänkningar av bidrag som innebar att effekten i Tyskland blev begränsad, påpekar Munkhammar.

Utöver den ensidiga fokuseringen på kritiken mot reformen, ifrågasätts den tyska a-kassereformen med hänvisning till att många arbetsmarknadsproblem återstår: okvalificerade samt “långtidsarbetslösa 50-åringar” hittar inte jobb:

- Både i Tyskland och i dagens Sverige genomförs en lång rad reformer för att öka sysselsättningen. Ingen har någonsin påstått att enbart sänkt a-kassa skulle lösa hela arbetslöshetsfrågan. Berlinkorrespondenten bemöter således ett påstående som varken den svenska eller den tyska regeringen har framfört, vilket ger en vilseledande bild, avslutar.

Okunniga svenska medier ger bilden av vänsterseger i USA
I medie-Sverige ges bilden av en seger för den amerikanska vänstern och en förlust för högern. Men en närmare analys visar att kraftiga federala utgiftsökningar ligger bakom republikanernas motgångar. Därmed handlar det om ett bakslag för vänsterpolitik - inte i första hand om pacifistiskt motstånd mot Irakkriget eller bestraffning för skattekonservatism som den svenska journalistkåren vill ge intrycket av, skriver JOHAN INGERÖ, liberal bloggare.
Läs mer »

Krystad "chock" om pensionerna i Fokus
Under rubriken "Pensionschocken" hävdar tidningen Fokus att besparingarna i sjuk- och aktivitetsersättningssystemen utgör försämringar, och att Alliansen inte i förväg hade deklarerat avsikten att reformera pensionssystemet i Bankerydsuppgörelsen. JOHNNY MUNKHAMMAR, programansvarig på Timbro, ifrågasätter den beskrivningen.
Läs mer »

Recent posts

Categories