Medieinstitut – News!

Vår domän är nyheter från Sverige och övriga världen!

Advertisment

Fokus fett-chockad fortfarande utan faktagrund

Nyhetsmagasinet byggde ett temanummer kring en kommande ”fett-chock” på uppgiften att svenskarna om 15 år är lika feta som i USA, något som skulle innebära en tredubbling av andelen feta från ca 10 till ca 30 procent av befolkningen. Till stöd för vad tidningen redovisade som fakta på framsidan, i grafik, i rubriker och ledare, fanns bara ett vagt citat kring vad ”bedömare anser”.

Vare sig den nuvarande utvecklingen av andelen feta i befolkningen (som på senare år snarare verkar ha avstannat) eller en jämförelse med USA 15 år tillbaka i tiden (för drygt 25 år sedan hade USA 50 procent högre andel feta än Sverige idag). Till detta kommer att deras huvudartikel även i övrigt är full av vaga och felaktiga påståenden, exempelvis att en tredjedel av amerikanerna har ”svår fetma”, när det egentligen rör sig om ca 10 procent eller att ”man” i USA anser att livslängden snart kommer att förkortas med flera år.

Nu har Fokus gått i svaromål genom en av tidningens redaktörer. Han säger apropå den konkreta kritiken mot ovanstående faktauppgifter till Dagens Media att: ”Vi har ägnat väldigt mycket tid till det här jobbet, just för att täcka in det och få det bästa materialet och en korrekt bild. Det tycker vi att vi har.” Tidningens redaktör har alltså legitimerat metoden att blåsa upp ett vagt citat, utan annan faktagrund, till ett fullfjädrat domedagsscenario. Notera menar att detta arbetssätt inte bara ger en ”korrekt bild” utan att den även baserar sig på ”det bästa materialet”.

På flera ställen egna artiklar följs den drastiska hotbilden upp med just ideologiska ställningstaganden för ytterligare och ambitiösa ingrepp från stat och myndigheter som ska korrigera problemet. Som en liberal tankesmedja är av motsatt ideologisk uppfattning och inte ser stat och myndigheter som lösningen på varje samhällsproblem är kanske överflödigt att nämna. Viktigare är att den kritik som riktats mot Fokus inte handlar om vilka ideologiska slutsatser tidningen drar i sina nyhetsartiklar, utan på själva nyhetshanteringen.

Redaktör utfall är bara ytterligare bekräftelse på att han inte på en enda punkt kan ange fel i fakta eller sak i den kritik som riktats mot tidningen. Att han tillmäter stor betydelse åt kritikerns arbetsplats blir än mer hycklande mot bakgrund av att Fokus underlåtit att nämna att artikelförfattaren till ”fett-chock”-artiklarna till vardags arbetar som pr-konsult med redaktionell kommunikation. Med en sådan redaktionell attityd kommer Fokus att få arbeta hårt för att uppnå den trovärdighet som krävs av ett nyhetsmagasin.

Okunniga svenska medier ger bilden av vänsterseger i USA
I medie-Sverige ges bilden av en seger för den amerikanska vänstern och en förlust för högern. Men en närmare analys visar att kraftiga federala utgiftsökningar ligger bakom republikanernas motgångar. Därmed handlar det om ett bakslag för vänsterpolitik - inte i första hand om pacifistiskt motstånd mot Irakkriget eller bestraffning för skattekonservatism som den svenska journalistkåren vill ge intrycket av, skriver JOHAN INGERÖ, liberal bloggare.
Läs mer »

Krystad "chock" om pensionerna i Fokus
Under rubriken "Pensionschocken" hävdar tidningen Fokus att besparingarna i sjuk- och aktivitetsersättningssystemen utgör försämringar, och att Alliansen inte i förväg hade deklarerat avsikten att reformera pensionssystemet i Bankerydsuppgörelsen. JOHNNY MUNKHAMMAR, programansvarig på Timbro, ifrågasätter den beskrivningen.
Läs mer »

Recent posts

Categories